cevap 1:

Toplam sermaye, adi hisse senedi ihracı ile çıkarılmış bulunan özsermaye ile imtiyazlı hisse senedi ihracı yoluyla çıkartılan sermayenin toplamıdır. Sermayeyi muhasebe açısından hesaplamak için, mevcut piyasa fiyatını değil hisse senetlerinin nominal değerini kullanmanız gerekir.

Bu yardımcı olur umarım!!

İYİ NİYET


cevap 2:

Sevgili Yazar,

Hisse Senedi Sermayesi Şirket tarafından Özsermaye hisselerini nominal değerinde satarak toplanan paradır.

Toplam Sermaye, Hisse Senedi Sermaye ve İmtiyazlı Sermaye içerir.

İmtiyazlı sermaye, imtiyazlı hisse senetleri satarak şirket tarafından toplanan para miktarı anlamına gelir.

Yani eğer bir şirket Hisse Senedi Hisselerini Satarak Rs10 Lakh ve İmtiyazlı Hisse Senetlerini satarak 5 lah topladı.

Sonra Sermaye Payı = Rs. 10 Lakh

Toplam Sermaye = Özkaynak Sermaye + İmtiyazlı Sermaye

= Rs. 10 Lakh + RS. 5 Lakh = Rs. 15 Lakh

Sermaye Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak için Sermaye'yi ziyaret edin