cevap 1:

“Bileşik” makroskopik bir kavramdır ve her türlü yapışmayı kapsar. İkili bir bileşik sadece iki elementten oluşur.

“Molekül” mikroskopik bir kavramdır ve neredeyse her zaman kovalent bağlamayı içerir. İki atomlu bir molekül iki atomdan oluşur; heteronükleer ise, iki farklı atomdan, yani iki farklı elementin atomlarından oluşur.

Örneğin, hem karbon monoksit hem de sodyum klorür ikili bileşiklerdir, ancak bunlardan sadece biri heteronükleer diatomik moleküllerden oluşur.

Bu arada, karbondioksit de bir ikili bileşiktir ve moleküllerden oluşur, ancak moleküller diyatomik değildir.