cevap 1:

Bir bölen ve bir faktör arasında hiçbir fark yoktur.

Bir bölen (veya bir faktör), belirli bir sayıyı eşit olarak bölen bir sayıdır (yani, geri kalan 0 ile). Örneğin. 8, 40'ın bölenidir veya 8, 40'lık bir faktördür (Bakınız: Bölen - Wikipedia)

İşte açıklayan bir Youtube videosu:

Dolayısıyla En Büyük Ortak Bölen (GCD) bazen En Büyük Ortak Faktör (GCF) veya En Yüksek Ortak Faktör (HCF) olarak adlandırılır. Bütün bu terimler aynı anlama gelir.

Not: Diğer tüm cevaplar yanlıştır.