cevap 1:

Sosyal Refah Yüksek Lisans, politika ve program yönetimi ve araştırmayı amaçlamaktadır. Sosyal Hizmet Yüksek Lisans, aile ve bireysel hizmet ve terapiyi amaçlamaktadır; MSW'ler, tıpkı diğer ruh sağlığı uzmanları gibi, 2 ila 5 yıllık denetimli uygulamadan sonra (duruma bağlı olarak) bağımsız olarak klinisyen olarak lisans alabilirler.


cevap 2:

Keşke başkalarının cevapladığı kadar basit olsaydı. Teorik olarak ikisi arasında bir fark olsa da, gerçek uygulamada çoğu zaman çok az fark olabilir veya hiç fark olmayabilir. Sosyal Hizmet'i diğer yardımcı mesleklerden ayıran şeyin temel farkı Çevre Odaklı Kişidir. Kişi kendi ortamında işlev görür ve bu da işlevlerini etkiler. Bu nedenle, sosyal hizmet ve sosyal refah, doğası gereği, DSW programının herhangi bir BSW, MSW'sinin bir parçasıdır ve ayrılması imkansızdır. Herhangi bir lisans programı akredite edilmişse her ikisini de içermelidir.

Lisansüstü okula gittim ve Sosyal Hizmet Kurulları Birliği tarafından akredite edilmiş bir programdan MSW - Sosyal Refah Yüksek Lisansım - New York Eyaletinde kazandım. Programımdaki her öğrenci ya “Mikro” (öncelikle terapide bireyler ya da gruplarla çalışmak için) ya da “Makro” (daha fazla politika ve topluluk aktivizmi türü çalışma) peşinde koşmayı seçti. Parkurdan bağımsız olarak her öğrencinin her ikisinde de ders alması ve aynı dereceyi kazanması gerekiyordu. Hepsi New York Eyaletinde Lisanslı Ana Sosyal Hizmet Uzmanı (lisans sınavını geçmeyi bekleyen) olarak lisans almaya hak kazandı. Artık ruh sağlığı kliniğinde terapist olarak Lisanslı Klinik Sosyal Hizmet Uzmanı olarak görev yapıyorum.

Sorunuzun bu tür bir kariyere devam etmekle ilgilendiğinizi varsayarsak, her biri üniversitenin derecesine ne olursa olsun biraz farklı bir odağa sahip olduğundan, ilginize bağlı olarak her bir üniversitenin neler sunabileceğine daha spesifik olarak bakacağım. Ülkenizdeki lisans ajansı tarafından akredite edilmiş bir program seçmek isteyeceksiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nde Sosyal Çalışma Kurulları Birliği tarafından akredite edilmiş bir program isteyeceksiniz. Klinik sosyal hizmet veya sosyal politika izlemek isteyip istemediğinize bakılmaksızın, akredite bir programdan derecenizi kazanmak ve yargı alanınızda lisans almak isteyeceksiniz.


cevap 3:

Her iki parkur için de temel dersler aynı olabilir. Ancak, bence en önemli fark, sosyal çalışma yolunun, sosyal hizmetin uygulamasına veya pratik yönlerine odaklanacak kurslara sahip olması olacaktır. Örneğin, bir topluluk ya da nüfus içindeki herhangi bir konuda sosyal çalışmayı kimin uygulayacağı. Oysa sosyal refah yolu, refah planlarının planlanması ve uygulanması ile ilgili olacaktır.