cevap 1:

Her biri kelimelerin yanlış kullanımından kaynaklanan mizahi bir etkidir.

Bir malapropizm, konuşmacının tamamen yanlış kelimeyi seçtiği, ancak doğru olana benzeyen bir kelime dağarcığı hatasıdır.

Kaşıkçılık, yakınlardaki iki kelimenin açılış seslerinin yanlışlıkla aktarıldığı bir diksiyon hatasıdır. (Örneğin, orada 'iki kelime' demeye çalışırdım, ama yanlışlıkla 'woo turds' demiş olsaydım.)