cevap 1:

Her şeyden önce, tüm Quora okuyucularının önünde kendimi tanıtmak istiyorum.

Avustralya'da Mimari ve İç Tasarım endüstrisine kendi tasarımlarını boyayan, basan ve tedarik eden ticari soyut sanatçıyım. Ve eğer bir sanattan bahsediyorsanız, o zaman sanat tamamen deneyim, çalışma ya da gözlemle edinilen beceriyle ilgilidir.

Çağdaş ve modern sanat arasındaki fark

Modern sanat, fütürizm, kübizm, soyut dışavurumculuk, pop art ve çok daha fazlası dahil olmak üzere birçok farklı trend ve harekete yol açtı.

“Çağdaş” mimari ve üslubun tam anlamıyla şu anda yaratılıp üretilen şey olduğu yer. Dinamik, yani sürekli değişiyor.

“Modern” tarz, Endüstri Devrimi öncesi geleneksel tarzlarla kopan statik bir tasarım tarzını tanımlar.

Öte yandan, Çağdaş sanat tipik olarak önceki konu olarak daha az tanımlanmıştır. Bu tarz en yaygın olarak bugün hala yaşayan sanatçılara ait olarak tanımlanmaktadır.

çağdaş tanım gereği, aynı zamanda ait, var olan veya aynı zamanda yaşamak anlamına gelir.


cevap 2:

Terimler genellikle birbirinin yerine kullanılsa da, bunu düşünmenin birkaç yolu vardır.

Modernizm, öncelikle sanayileşmiş toplumun yükselişine tepki olarak var olan yaratıcı bir harekettir. Ne zaman başladığı veya ne zaman bittiği konusunda gerçek bir fikir birliği yoktur. Ancak sanatçıların mekanik üretime ve onun medeniyeti nasıl yeniden şekillendirmeye başladığı açıkça tanımlanmış anlar var ve bunlar ilk modernistler olarak sınıflandırılabilir. Misyonları, teknolojik yeniliğe yanıt vermek için insanların yaşadığı değişiklikleri kataloglamaktı. Görev bugüne kadar devam ediyor.

En uç noktada, toplumun sanayici sonrası hale geldiği ve öncelikle bir bilgi ekonomisi olarak var olduğu bir an vardır. Bu, bilgisayar ve dijital teknolojinin gelişiyle birlikte var. Çoğumuz ikisi arasındaki gri alanda yaşıyoruz. Üretilen malları hala istiyoruz ve buna ihtiyacımız var, ancak bilgi ve eterik kavramlar inovasyonu ve serveti yönlendiren şeydir. Postmodernizm bu diyalektikle ilgilenir: insanlar dijital bir dünya karşısında.

İnsanlar genellikle çağdaş ve modern, teknik olarak doğru olmayan ancak stenografi yararlı olan soyut sanat anlamına gelir. Çağdaş sanat, teorik olarak, bugün yapılan sanat eserleri anlamına gelmelidir. Ancak tek amacı ustaca ve güzel resim yapmak olan birçok gelenekçi var. Bunlar diğer sanatlar kadar çağdaş sanatçılar, ama bilinçli olarak sosyal veya tarihsel temalarla boğuşmuyorlar.


cevap 3:

Buna cevap vermeye çalışacağım: Çağdaş ve modern sanat arasındaki fark nedir? Aşağıda listelediklerime bir göz atın. Ayrıca bu konuda ve sanata ilişkin diğer konularda Yardım3r'ün Sanat bölümünde okuyabilirsiniz.

Modern ve Çağdaş Sanat

  • Modern sanat, 1880'lerde başlayan ve 1960'lara kadar süren dönemi ifade eder. Çağdaş sanatın 1960'lardan sonra geliştirilen ve hala ortaya çıkan sanat olduğu söylenebilir. Van Gogh ve Manet gibi sanatçılar, 1880'lerde sanatta devrim yapmak ve ona yeni bir alan kazandırmakla yükümlüdürler. Çağdaş sanat, 1880'den önce yaygın olan gerçekçiliğe odaklanmak yerine, çağdaş sanat hala yaşayan sanatçılar tarafından yaratılan bir konudur. 1900'lerin sonlarında, bu sanat formunu büyük ölçüde etkileyen dünya çapında önemli sosyal, politik ve kültürel reformlar gördü. Dahası, çağdaş sanatçılar tüm stillerle deney yapma konusunda önemli özgürlük ve özgürlüğe sahipti.

Umarım bu biraz temizler. Teşekkürler!