cevap 1:

Bunun gibi bir forumda MRG fiziğinin herhangi bir açıklaması basitleştirilecek ve aşırı basitleştirilmiş, çok basit veya çok ayrıntılı olma riski taşımaktadır. İşte başlıyoruz.

Standart MRI taramasındaki görüntülerin, her seferinde bir görüntünün bir satırı oluşturulduğu düşünülebilir. Bununla birlikte, MRI edinme alt sistemine gelen veriler bir kerede gelir, yani aynı anda birçok farklı görüntünün birçok satırı. MRG, hastanın vücudunda güçlü sinyalin nereden geldiğini ve zayıf sinyalin hangi parçalarının nereden geldiğini nasıl bilebilir? Bu problem gradyan manyetik alanlarla çözülür. İlk MR'da gradyan eksikliği, onu çok pratik ve yavaş hale getirdi.

Belirttiğiniz gibi, MRI sinyalini 'kodlamak' için degrade alanlarının kullanılmasının iki farklı yolu vardır. İlk yol ve çoğu insan için en kolay anlaşılan yol frekans kodlamasıdır. Vücuttaki çekirdeklerin rezonans frekansı, manyetik alan kuvveti ile az çok doğrudan değişecektir, bu nedenle daha güçlü bir alan, daha yüksek frekansta bir gitar teli sıkılaştırmaya benzer bir MRI sinyali üretir. Örneğin, taramanın sinyal stimülasyon kısmı sırasında gradyan bobininin açılması, hastanın soldan sağa yönünde, hepsi birbirine karıştırılmış farklı frekansları karıştıran bir MRI yankısı (birkaç milisaniye sonra) üretir. Akıllı matematik ve elektronik kullanarak, MRI tarayıcı bu sinyalleri vücuttaki belirli yerlere deşifre edebilir. Tarayıcı, daha yüksek frekansların (örneğin) sol taraftan geldiğini 'bilir'.

İki boyutlu bir görüntü oluşturmak için sinyalin yukarı ve aşağı yönde nereden geldiğini bilmemiz gerekir. Bunun için faz kodlama işlemi kullanılır.

Faz kodlama gradyan bobini, sinyalin gövdeden çıktığı süre boyunca bir an için açılır ve sinyalin rezonans frekansını değiştirmez, fazını değiştirir. Yani, çeşitli sinyallerin birbirine göre nispi zamanlaması kaydırılır. Bu, bir saat dükkanındaki saatlerle dolu bir duvardan farklı değildir; tüm saatler esasen aynı hızda çalışıyor, ancak nasıl ayarlandıklarına bağlı olarak yüzlerinde farklı zamanlar gösteriyor olabilirler. MRI bilgisayarı ayrıca bir fazdan diğerine gelen farklı sinyalleri ayırma yeteneğine sahiptir ve bu örnekte, farklı fazlar yukarı ve aşağı yönde vücuttan gelen sinyallere dönüştürülür.

Modern MRI makinelerinin bu işlemi değiştirmek ve değiştirmek için akıllıca yolları vardır.

Bu sistemin birçok faydası ve sonucu vardır ve bu farklı bir derstir.


cevap 2:

Tüm degradeler sizi (o zamandaki sinyali örneklerseniz) k uzayındaki bir konuma taşır (yani sinyal S (k) ile orantılıdır). Dephade degradeleri, k (S) k sinyalinin ihmal edilebilir derecede küçük olduğu (ve görüntüyü (çok boyutlu) S (k) Fourier dönüşümü olarak yeniden yapılandırırken yoksayılabilir) k-uzayının uçlarına doğru ilerler. Frekans ve faz kodlama gradyanları sizi sinyalin daha büyük olduğu k-uzayının merkezine yakın k-değerlerine taşır ((vektör) k = 0'da, sinyal en büyük genliğe sahiptir).