cevap 1:

Jam — جام— —ساغر ile aynıdır. İkisinin de asmaya hizmet etmek için kullanıldığı için hiçbir fark yoktur. Urduca ve Fars şiirinde asma ve cam / fincan için kullanılan çeşitli sözcüklerden, dinin ve şeriatın getirdiği kısıtlamalara rağmen çoğunlukla gizlice içmenin Müslüman toplumlarda yaşamın her zaman önemli bir parçası olduğu anlaşılabilir. - Üzüm, cam ve kadın / erkek asma sunucusu terimleri derin mistik referanslara sahiptir ve Urduca / Fars şiirindeki aşkın ve mistik kavramları ilişkilendirmek için yaygın ve yaratıcı bir şekilde kullanılır.