cevap 1:

Kütle olarak kütle yüzdesi = çözünen madde kütlesi (gram cinsinden) / çözelti kütlesi (gram cinsinden) X 100

Çözelti içinde bulunan çözünen maddenin gram cinsinden konsantrasyonu veya miktarıdır.

Buna karşılık ,

Hacimce kütle = çözünen madde kütlesi (gram cinsinden) / çözelti hacmi (ml cinsinden) X 100

Solüsyonda bulunan çözünen maddenin ml cinsinden konsantrasyonudur.